Garantie


Kwaliteit wordt gegarandeerd
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u in de toekomst aanspraak op garantie hoeft te maken. Toch is het prettig om te weten dat wij een productgarantie afgeven op onze producten.

Verzekerde garantie
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een project op te nemen in een 10-jarige verzekerde garantie. Deze verzekerde garantie is uniek in zijn soort doordat alle kosten, welke betrekking hebben op het project, hierin op worden genomen. De controle en inspectie vind in alle gevallen dan ook plaats door een extern en onafhankelijk bureau.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze verzekerde garantie, vraag het ons dan. Wij vertellen u er graag meer over!