Openbare gebouwen


► Ziekenhuizen

► Gevangenissen

► Scholen | Kantoren

► Theaters | Musea
Opengebare gebouwen hebben een publieke functie. Dat betekent dat ze vrij en goed toegankelijk dienen te zien voor elke bezoeker. Vlakke naadloze vloeren zijn hierbij van essentieel belang. De kunststof vloeren van Prokol sluiten volledig aan op deze eisen en de wensen van haar gebruikers.