Parkeergarage vloeren


Vloeren van parkeergarages hebben veel te verduren. Draaiende wielen, optrekken, remmen en daarbij ook nog de belasting van weekmakers uit banden, dooizouten, oliën en andere vrijkomende stoffen. Allemaal zaken die geregeld voorkomen en waarmee dan ook rekening moet worden gehouden bij de keuze voor een afwerking.

Ook mag een vloerafwerking in een parkeergarage onder geen enkele omstandigheid glad zijn en dienen ze meestal te voldoen aan de CUR /PBV-44 richtlijnen. Vaak is het de wens van een opdrachtgever om een geluidsarme vloerafwerking toe te passen. Het hinderlijk "piepende" geluid van banden op een gladde ondergrond is een veel voorkomend schrikeffect voor de niets vermoedende bezoeker.

Op basis van haar Rocapox en ProFast producten biedt Prokol diverse oplossingen. Duurzaamheid, mechanisch en chemische belastbaar, goed reinigbaar, antislip in verschillende R-waarden leverbaar in meer dan 2000 kleuren zijn kenmerken die tot deze systemen behoren.

Prokol levert voor deze toepassingen Rocapox epoxy en ProFast polyurea producten. Met name de ProFast productlijn van Prokol ia uitermate geschikt voor het snel afwerken van vloeren in parkeergarages. Binnen enkele uren is de vloerafwerking weer toegankelijk. ProFast producten zijn zeer snel in doorharding (2 uur), volledig oplosmiddelvrij, geurloos en volledig kleurecht. Lees meer over ProFast polyurea coatings....

Door gebruik te maken van verschillende kleuren kunnen loopbanen, parkeervakken en rijbanen duidelijk worden aangegeven. Per slot van rekening dragen kleuren sterk bij aan het "veiligheidsgevoel" waardoor gebruikers een bezoek aan een parkeergarage als "prettig" ervaren.

Wilt u meer weten of graag een specifiek advies ontvangen, neem dan contact met ons op.

 Folder Total Parking Concept
 Bestekteksten Parkeergaragevloeren
 
Systeemvoorbeeld

1. Ondergrond

2. Primerlaag

3. 1e laag vloercoating

4. Antislip instrooimiddel

5. 2e laag vloercoating