Bescherming van biogasinstallaties

De meeste aannemers die biogasinstallaties bouwen zijn zich bewust van de negatieve invloed van zuren op beton. Daarom kiezen zij voor een betonsoort die ‘zuurbestendig’ is. Echter, in de praktijk blijkt dat deze zuurbestendige betonsoorten niet altijd even doeltreffend zijn. Een van de belangrijkste problemen is corrosie van de wapening in het beton, (in het algemeen ook betonrot wel genoemd) en carbonatatie.

Betonrot - carbonatatie
Carbonatatie is een natuurlijk proces van het beton. Tijdens de uitharding ontstaat calciumhydroxide (uit het cement), wat reageert met kooldioxide uit de lucht. Calciumhydroxide zorgt voor het alkalische milieu in het beton en beschermt zo de stalen bewapening. Door de carbonatatiereactie daalt de Ph onder de 8 à 9 waardoor corrosie van de wapening mogelijk wordt.


H2S Waterstofsulfide
De factor H2S vormt voor de uiteindelijke bescherming van uw betonnen constructie één van de meest bedreigende zuren, samen met de aanwezigheid van organische zuren (o.a. melkzuur, azijnzuur). Deze laatste kunnen zelfs bij concentraties van ± 1% een probleem vormen. Het H2S kan met een minimale concentratie van zuurstof in het biogas zwavelzuur vormen (bij condensatie in het gasbereik). Het H2S, dat ontstaat door reductie van zwavelhoudend organisch materiaal in de inputstromen zal een evenwicht vormen tussen het digestaat en het biogas. Het aanwezig H2S in het biogas zal zorgen voor betonschade ter hoogte van de headspace of gaszone.

Om deze reden is het essentieel uw biogasinstallatie te beschermen
Een ontzwavelingsprocedure wordt dan wel uitgevoerd tijdens het biogasproces (door o.a. gecontroleerde toevoer van lucht) maar dit volstaat niet om de negatieve invloed van het H2S te ondermijnen. De temperatuur van het biogas boven het te vergisten materiaal is hoger dan de temperatuur bij de betonwand. Hierdoor vormt er zich een condenslaag op die wand. Door de aanwezigheid van H2S zal een zuur mileu ontstaan. In de zure condenslaag op de betonwand in de gasfase, ontwikkelen zich bacteriën die zwavelzuur van telkens hogere concentraties produceren. Het zuur zal de betonwand aantasten, na verloop van tijd gaat de samenhang van het cementgebonden materiaal verloren en valt het beton uiteen tot op de wapening, met stabiliteitsproblemen tot gevolg.

Rocathaan Hotspray is de ideale afwerking
Deze naadloze afwerking beschermt uw installatie tot in lengte van jaren tegen deze invloeden. Het product wordt warm en naadloos gespoten en hard uit binnen 10 seconden. De opbouw van het systeem is uiteraard mede afhankelijk van de aanwezige ondergrond. Prokol heeft in de afgelopen jaren ruimschoots ervaring opgedaan met hotspray in biosgasinstallaties.

Lees meer over Biogas