BLOB Architectuur


Een blob is een amoebe-achtige gebouwvorm, een vorm die bestaat uit een onregelmatig gebold vlak. De term blob komt van de Amerikaanse architect Greg Lynn, die deze term in 1995 gebruikte om de vorm te beschrijven die ontstond na het aanklikken van een wolk willekeurige punten in een CAD-computerprogramma.

Een van de eerste daadwerkelijk gebouwde blobs was het waterpaviljoen (1997) op de Oosterscheldekering van Kas Oosterhuis en Lars Spuybroek. Vooral Spuybroek heeft ook hierna nog vele ontwerpen voor blobachtige structuren gemaakt. (bron: Architectenweb)

Blobs worden vaak gebruikt voor kleine paviljoentjes of voor grote gebouwen met een culturele functie. Critici van blobvormen wijzen er op dat ze ingewikkelder zijn om te ontwerpen en produceren dan strikt noodzakelijk is.

Prokol Hotspray

Het afdichten en afwerken van BLOB ontwerpen kan soms leiden tot grote uitdagingen. Ondermeer voor deze toepassing ontwikkelde Prokol een aantal polyurea hotspray coatings welke gekenmerkt worden door de korte droogtijd van 5 seconden. Deze korte droogtijden in combinatie met speciale spuittechnieken, maakt het mogelijk om al deze bijzondere bouwwerken volledig naadloos af te dichten.

Een voorbeeld hiervan is het project, bestaande uit 2 Texaco tankstations, wat op basis van EPS (piepschuim) in combinatie met Prokol polyurea hotspray werd samengesteld.

Interessante artikelen hierover:
Texaco Tankstations, Kruibeke (A+ Architectuur)
Prokol vloeibare daksystemen op Texaco Tankstations (Dakenraad)
Texaco BLOB gebouwen waterdicht (Facade)